Plaatija

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Plaatija ametit saab õppida Eesti suuremates kõrgkoolides.

2. Plaatija tööetapid on järgmised:

3. Mis on siseviimistluses plaatide eeliseks teiste viimistlusmaterjalide ees?

4. Plaatija töötab enamasti siseruumides.

5. Plaatija töös ei ole oluline plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogia tundmine. Plaate paigaldatakse enamasti sisetunde järgi ja nii kuidas parajasti vaja.

6. Plaatija töös on vajalikud järgmised töövahendid:

7. Plaatijad töötavad enamasti ehitus-ja siseviimistlusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

8. Plaatija ei pea oskama soovitada kliendile plaatide kuju, värvi või sobivust. Selle otsustab töö tellija ise.

9. Plaatija töö on üks osa siseviimistlusest.

10. Plaatija töös on olulised isikuomadused täpsus ja kannatlikkus.

11. Plaatija töötab:

12. Plaatimine on lihtne tegevus, millega saab hakkama enamasti igaüks


Palun vasta kõikidele küsimustele!