Piirivalvur

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Piirivalvur valvab riigipiiri.

2. Piirivalvuriks õpitakse Sisekaitseakadeemias.

3. Piirivalvurid õpivad:

4. Piirivalvuri töö eeldab head füüsilist vormi ja ettevalmistust.

5. Piirivalvur teeb koostööd tolliametnikega.

6. Piirivalvuri tööks on:

7. Piirivalvuri töö on ohutu.

8. Piirivalvur kasutab oma töös:

9. Piirivalvuri käsutuses on tipptehnilised vahendid.

10. Piirivalvuri tööaeg on ainult öösiti.

11. Piirivalvuriks sobib riigitruu ja vastutustundlik inimene

12. Piirivalvuri lisateenistuseks on salakaubavedajatelt altkäemaksude võtmine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!