Personalijuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Personalijuht ei vii ise läbi värbamisvestlusi.

2. Personalijuhi töö eeldab head suhtlemisoskust.

3. Personalijuht juhindub enda töös väga palju Võlaõigusseadusest.

4. Personalijuht saab valitud personaliga aidata kaasa ettevõtte edukusele ja mainele.

5. Personalijuhi tööülesandeks võib olla:

6. Personalijuhtimist on võimalik õppida ka kutsekoolis.

7. Personalijuhi töö eeldab pidevat enesetäiendamist ja osalemist täiendkoolitustel.

8. Personalijuht peab oma käitumise ja suhtumisega olema ülejäänud kolleegidele eeskujuks

9. Personalijuhi töös tulevad kasuks:

10. Personalitöös tulevad kasuks järgmised isikuomadused:

11. Eesti Personalitöö Arendamise Ühingut nimetatakse lühendatult EPAÜ.

12. Personalijuhi teenuseid vajab peaaegu iga suurem ettevõte.


Palun vasta kõikidele küsimustele!