Muuseumi peavarahoidja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Peavarahoidja on eelkõige loominguline kunstiinimene.

2. Muuseumi peavarahoidja saab oma tööd teha ka kodus olles.

3. Peavarahoidja kannab uued muuseumisse toodud esemed vaid andmebaasi ja viib need siis hoiule.

4. Muuseumi peavarahoidja on spetsialist, kes tegeleb muuseumis säilikute haldamisega.

5. Peavarahoidja põhiline töövahend on arvuti.

6. Muuseumi peavarahoidja soovituslik haridus on kas ajalooline või kunstiajalooline kõrgharidus.

7. Muuseumi peavarahoidja töötab enamasti välistingimustes.

8. Peavarahoidja peab olema loominguline.

9. Üldhariduskoolis tuleb tulevasel peavarahoidjal pöörata erilist tähelepanu:

10. Muuseumi peavarahoidja põhilised tööülesanded on:

11. Peavarahoidja ei puutu oma töös eriti kokku lastega.

12. Väiksemates muuseumides on peavarahoidjal rohkem erinevaid tööülesandeid kui suurtes.


Palun vasta kõikidele küsimustele!