Pagar-kondiiter

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Hea klienditeenindusoskus on pagar-kondiitrile oluline.

2. Pagar-kondiiter võib töötada:

3. Pagar-kondiitri amet ei vaja kutsealast ettevalmistust.

4. Pagar-kondiiter kannab spetsiaalseid tööriideid.

5. Pagar-kondiitri erialal õppinud spetsialist võib tööle asuda ka kommivabrikusse.

6. Pagar-kondiitri töös on oluline hea tervis ning füüsiline vastupidavus.

7. Pagar-kondiitri põhiline töövahend on arvuti.

8. Pagar-kondiiter töötab tavaliselt esmaspäevast reedeni kella 8-17.

9. Millistel erialadel on pagar-kondiitril võimalik õpinguid jätkata, et oma kutseala sees karjääriredelil edasi liikuda:

10. Pagar-kondiiter teeb:

11. Pagar-kondiiter peab kindlasti täitma hügieeninõudeid.

12. Allergikutele ei pruugi pagar-kondiitri amet sobida.


Palun vasta kõikidele küsimustele!