Päästja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Päästjad on ühiskonnale äärmiselt vajalikud.

2. Päästjatöö eeldab suurt missiooni- ja motivatsioonitunnet.

3. Päästekooli saab astuda otse keskkoolipingist.

4. Füüsiline jõud on päästjaks saamisel kõige olulisem.

5. Töö päästjana on võitude rida – nagu seiklusfilmis.

6. Eestis on väga hea päästetehnika.

7. Töö päästjana sisaldab võimalusi ametialaseks tõusuks.

8. Päästekoolis õppides säilib palk.

9. Päästekooli suunatuga sõlmitakse sidususleping.

10. Päästjal peab olema...

11. Päästjate töö hulka kuulub...

12. Päästjad peavad läbima...


Palun vasta kõikidele küsimustele!