Ohvitser

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Ohvitserid leiavad tööd:

2. Ohvitser on sõjaväelise üksuse ülem ja kasvataja.

3. Suur osa ohvitsere töötab rohkem kontoris kui välistingimustes

4. Ohvitseril peab olema hea tervis

5. Tegevväelase töö seab piiranguid inimese:

6. Ohvitserile on olulised head teadmised:

7. Ohvitseriks on võimalik saada ainult sõjaväelise kõrghariduse omandamise järel.

8. Ohvitseriks õppida soovijad peavad oma õpingute eest ise tasuma.

9. Sõjaväelist kõrgharidust saab omandada ainult välismaal.

10. Ohvitserile on ausus ja lojaalsus väga olulised.

11. Ohvitser on ülema ametikohal töötav kaitseväelane.

12. Ohvitseri auaste sõltub ametikohast.

13. Eesti Kaitsevägi hetkel rohkem ohvitsere ei vaja.


Palun vasta kõikidele küsimustele!