Õhusõidukite insener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Õhusõidukite insenerid tegelevad:

2. Õhusõidukite insenerid töötavad:

3. Kas õhusõidukite insenerid saavad töötada ka teistes valdkondades peale lennunduse?

4. Millele saavad õhusõidukite insenerid spetsialiseeruda?

5. Miks on reisilennukite aknad ümardatud nurkadega?

6. Kas õhusõidukite lennuväljal mööda maapinda sõitmist nimetatakse ruleerimiseks?

7. Kas õhusõidukite insenerid saavad töötada ka avalikus sektori astutustes?

8. Milliseid omadusi ja oskusi (muuhulgas) on vaja õhusõidukite inseneridel?

9. Millise lühendiga tähistatakse mehitamata õhusõidukeid?

10. Kas õhusõidukite insenerid saavad tööd ka väljaspool Eestit?

11. Kas kriminaalkorras karistatud inimene saab töötada õhusõidukite insenerina?

12. Kas õhusõidukite ehituse ja hoolduse erialal on õppima asumiseks vaja sooritada kutsesobivustest?


Palun vasta kõikidele küsimustele!