Õde

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Õde kannab tööl olles alati valget kitlit.

2. Õe ameti juures on oluline vene keele valdamine.

3. Õe kutse nõuab pidevat enesetäiendamist.

4. Õeks saavad õppida ainult naised

5. Õeks õppimisel omandatakse teadmisi ka:

6. Õe tööaeg on kaheksast viieni.

7. Õe töö sobib ainult väga tervetele inimestele.

8. Õe amet eeldab hoolivust ja kannatlikkust.

9. Isikuomadustest ja võimetest on õdede ameti puhul olulised:

10. Perearsti õel pole ühelgi juhul õigust pikendada patsiendi ravimiretsepti

11. Vajadus õdede järele aasta-aastalt üha suureneb.

12. Õdede igapäevaste töö-vahendite hulka kuuluvad:


Palun vasta kõikidele küsimustele!