Notar

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Notar aitab hoida õigusmaastikku puhta ja läbipaistvana.

2. Notariks saamisel on vajalik kõrgharidus ükskõik mis alal.

3. Notariks saamisel on oluline olla selle riigi kodanik, kus kandideeritakse.

4. Notar töötab nii eraisikute kui ka ettevõtete ja asutuste vaheliste lepingutega.

5. Notari töö on sageli kuiv ja igav.

6. Hea töö tulemuseks on sõlmitud tehing.

7. Notariks sobiv inimene on teadlasetüüpi introvert.

8. Oskusest keerulised asjad lihtsaks rääkida on abi.

9. Notar ei tohiks lähtuda eelarvamustest.

10. Notar peab olema...

11. Notar saab palka...

12. Õigusalal on abi...


Palun vasta kõikidele küsimustele!