Noorsootöötaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Noorsootöötaja peab oma käitumisega olema teistele eeskujuks.

2. Noorsootöötajad tegelevad ainult põhikooli ja gümnaasiumi õpilastega.

3. Noorsootöötaja töös on oluline väga hea suhtlemisoskus.

4. Noorsootöötaja tegeleb projektide juhtimise, läbiviimise ja aruandlusega.

5. Sageli tuleb töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel.

6. Noorsootöötaja töökohaks võib olla:

7. Noorsootöös tulevad kasuks teadmised psühholoogiast.

8. Noorsootöötaja peab oskama anda esmaabi.

9. Noorsootöötaja ülesanne on:

10. Noorsootöötaja pakub noorele arengut ja õppimisvõimalust väljaspool:

11. Noorsootöötajal tuleb sageli töötada vabas õhus.

12. Noorsootöötajal peab olema magistrikraad.


Palun vasta kõikidele küsimustele!