Näitleja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Näitleja töö on vaimselt mitmekülgne, kuid ka väsitav.

2. Näitleja võib osaleda reklaamides.

3. Näitleja tööks on rolli kaudu publikule loo vahendamine, et tekitada vaatajas tundeid, mõtteid või arvamusi.

4. Näitlejad esinevad ainult teatrihoonetes.

5. Näitleja ei ole lavastaja.

6. Näitleja elukutse eeldab kõrgharidust.

7. Näitlejaks võib saada igaüks, sest näitlemine eeldab vaid andekust ja esinemisjulgust.

8. Näitleja töötab enamasti 40 tundi nädalas ning tööaeg on kell 8-17.

9. Näitleja peab olema:

10. Näitleja põhilised tööülesanded on:

11. Filminäitleja töös:


Palun vasta kõikidele küsimustele!