Multimeedia spetsialist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Multimeediumi spetsialist:

2. Multimeediumi spetsialist on vahelüliks kliendi, disaineri ja tarkvaarendaja vahel.

3. Multimeediumi spetsialisti amet on nagu jalgrattasõit: kui põhivõtted on omandanud, sujub töö juba libedalt.

4. Multimeediumi spetsialist näeb oma töö tulemust vahetult.

5. Edukas multimeediumi spetsialist loob lahendusi, mis on selgesti mõistetavad ja mugavalt kasutatavad.

6. Oskuslik kommunikatsioon on multimeediumi spetsialisti töös ülitähtis.

7. Multimeediumi spetsialistil on lihtne oma töö kulgu ajaliselt planeerida.

8. Multimeediumi spetsialistiks õppimine on kindlasti kaalumist väärt, kui:

9. Multimeediumi spetsialisti amet sobib pigem meestele.

10. Multimeediumi spetsialistiks saab õppida mitmetes ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides.

11. Multimeediumi spetsialisti ametisse on sujuv liikuda näiteks tarkvaraarendaja või veebidisaineri kogemuse pealt.

12. Multimeediumi spetsialist võib liikuda karjääris edasi näiteks:


Palun vasta kõikidele küsimustele!