Metsandusspetsialist

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Metsandusspetsialist on ametnik, kes töötab vaid riiklikus metsaettevõttes.

2. Metsandusspetsialist tunneb põhjalikult oma piirkonna metsa.

3. Metsandusspetsialisti ülesandeks on:

4. Metsandusspetsialistid töötavad ainult Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK)

5. Metsandusspetsialisti amet eeldab:

6. Metsandusspetsialisti tööaeg on 8.00-17.00

7. Metsandusspetsialisti töö on liikuva iseloomuga

8. Nii suvel kui talvel on töö sarnase iseloomuga

9. Spetsiaalset tööriietust ja –jalanõusid kanda pole vaja.

10. Metsandusspetsialisti peamised töövahendid on:

11. Metsandusspetsialistil peab olema kõrgharidus.

12. Metsaga on kaetud 1/10 Eesti pindalast.


Palun vasta kõikidele küsimustele!