Meteoroloog

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Meteoroloogi ametinimetusena kasutatakse vahel ka nimetust metroloog.

2. Meteoroloogia on tihedalt seotud füüsikaga.

3. Meteoroloogia on inimkonnale tuntud 1950-ndatest aastatest.

4. Anemomeeter on üks meteoroloogi tööriistadest

5. Meteoroloogi üheks abivahendiks töötamisel on pilootpall

6. Meteoroloogi tööks on televisioonis ilmateateid ette lugeda

7. Meteoroloogi töö tulemused võivad olla abiks arhitektidele

8. Idatuul puhub läänest itta.

9. Ilmavaatluste teostamiseks Eestis on olemas:

10. Meteoroloogi tööülesannete hulka kuulub:

11. Meteoroloogi üheks töövahendiks on lumekaal

12. Meteoroloogile vajalikud oskused on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!