Mesinik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Mesinikud soetavad ja kasvatavad mesilasi lisaks mee saamiseks ka mesilasmürgi (mida kasutatakse farmaatsiatööstuses) saamiseks.

2. Mesinik teenib mee tootmisega hästi, kui tal on 200-300 mesitaru.

3. Mesiniku tööks on:

4. Kevadel, suvel ja sügisel töötab mesinik suures osas välistingimustes.

5. Mesinikul jätkub tööd ka talvel.

6. Mesinik peab olema:

7. Mesiniku tööks vajaliku inventari hulka kuulub suitsik.

8. Tarude juures töötamisel kannab mesinik spetsiaalset tööriietust

9. Mesinik peab tundma:

10. Mesinik ei tohi olla allergiline mesilasmürgi suhtes.

11. Kutseline mesinik on enamasti palgatöötaja, kes toimib vastavalt juhi korraldustele.

12. Mesinikuks saab õppida ainult kutsekoolis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!