Mehhatroonik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Mehhatroonik koostab ja testib mehhatroonikasüsteeme või annab neile vajaliku rakenduse.

2. Mehhatroonikuks saab õppida ainult kutsekoolides.

3. Üldhariduskoolis tuleb tulevasel mehhatroonikul tähelepanu pöörata füüsikale, informaatikale ja keemiale.

4. Mehhatroonikuna on Eestis raske tööd saada.

5. Mehhatroonik tegeleb vaid masinatega ning suhtlemist teiste inimestega tuleb ette harva.

6. Mehhatroonik peab valdama võõrkeeli.

7. Mehhatroonika on vähetähtis tehnikaala, mis puudutab väga väikest osa tööstusest.

8. Mehhatroonika rakenduseks on kiiresti arenevad robotid, arvutiga juhitavad seadmed jpm.

9. Mehhatroonik peab omama teadmisi:

10. Mehhatroonik tegeleb erinevate automaatliinide käigushoidmisega järgmistes valdkondades:

11. Mehhatrooniku töö eeldab süvendatuid teadmisi ühest valdkonnast.

12. Mehhatroonik kasutab oma töös järgmisi tööriistu:


Palun vasta kõikidele küsimustele!