Mäetööline

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Mäetööline töötab vaid mägedes.

2. Mäetööliseks õpitakse ülikoolis.

3. Mäetöölise üldisem nimetus on kaevur.

4. Mäetöölise amet on ohtlik ja võib kahjustada tervist.

5. Mäetööline töötab suure osa ajast üksinda.

6. Mäetööline peab olema tugeva tervisega.

7. Mäetööline saab varem pensionile.

8. Mäetöölistele jagub tööd ka tulevikus.

9. Mäetööline vajab teadmisi:

10. Mäetööline kasutab oma töös:

11. Mäetööline ei saa teha karjääri.

12. Mäetöölise tööks on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!