Mäeinsener

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Mäeinseneri tööks on mägede ehitamine.

2. Mäeinseneriks õpitakse kõrgkoolis.

3. Mäeinsenerile on vajalikud teadmised:

4. Mäeinseneri töö nõuab head koostööoskust.

5. Mäeinsener töötab ainult kontoris.

6. Mäeinseneri tööks on:

7. Mäeinseneri ametinimetus võib olla ka mäemeister või mäetööde juht.

8. Mäeinsener peab oskama hästi joonistada.

9. Mäeinsener kasutab oma töös:

10. Mäeinseneri töö on loov.

11. Mäeinseneri töö on hea tulevikuväljavaatega.

12. Mäeinseneri töö on üksluine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!