Madrus

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Madrus juhib laeva.

2. Madrused töötavad:

3. Madruse töökeskkond on vaikne ja rahulik.

4. Madrus võib olla nii mees- kui naissoost.

5. Madruse tööülesandeks on ka paljude dokumentide täitmine.

6. Madruse töös on oluline füüsiline vastupidavus.

7. Madrusel on kerge erialast tööd leida.

8. Madrus töötab enamasti 40 tundi nädalas kindlatel kellaaegadel.

9. Madruse peamised töövahendid on:

10. Madruse tööülesanneteks on:

11. Madrustel on kindel tööriietus.

12. Madruseks saab õppida ka mitmete põhikoolide ja gümnaasiumite merendusklassides,


Palun vasta kõikidele küsimustele!