Maastikuarhitekt

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Maastikuarhitekt kujundab meid ümbritsevat välisruumi.

2. Maastikuarhitektide töökoormus on pigem madal.

3. Maastikuarhitektuuri töö hõlmab järgmist:

4. Maastikuarhitekti tööpäevad mööduvad ainult kontoris.

5. Maastikuarhitekti peamised töövahendid on:

6. Töö eeldab head ruumilist kujutlusvõimet.

7. Maastikuarhitektiks saab õppida kutsekoolis.

8. Maastikuarhitekt peab tundma taimi.

9. Maastikuarhitekt peab edasi õppima ka pärast erialase hariduse omandamist.

10. Tulevasel maastikuarhitektil tuleks üldhariduskoolis pöörata tähelepanu järgmistele õppeainetele:

11. Maastikuarhitekti töö võib olla ka heinamaade ja metsatukkade kujundamine.

12. Maastikuarhitektina saab töötada ka vabakutselisena või luua oma enda ettevõtte.


Palun vasta kõikidele küsimustele!