Maaler

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Maaler teeb koostööd teiste ehitustöölistega.

2. Füüsiline koormus on maalri töös minimaalne.

3. Maaler on spetsialist, kes tegeleb remonditud korterite müügiga.

4. Maalrid töötavad ka inimeste kodudes.

5. Maalri töös ei lähe arvutit eriti vaja.

6. Maalrina töötamiseks tuleb omandada rakenduslik kõrgharidus.

7. Maaler töötab nii sise- kui välistingimustes.

8. Maaler peab oskama matemaatikat.

9. Maaler kasutab oma töös:

10. Maalri põhilised tööülesanded on:

11. Maaler leiab tööd:

12. Maalritöö võib tundlikel inimestel allergiaid põhjustada.


Palun vasta kõikidele küsimustele!