Loots

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Loots võib lootsida ainult ühes sadamas.

2. Lootsi tööülesanded on:

3. Lootsimine on kohustuslik.

4. Loots töötab 24 tundi ööpäevas.

5. Lootsil on õigus tasuta toitlustamisele ja majutamisele laeval.

6. Loots tellitakse laevale e-maili teel.

7. Eestis võivad lootsiteenust osutada:

8. Lootsid peavad oskama inglise keelt.

9. Lootsiks saamiseks on tarvis:

10. Lootsina töötamiseks peab olema laevajuhi diplom ja meresõidu kogemus.

11. Sadamalootsidel peab olema parem nägemine ja üldine tervislik seisund kui lootsitavate laevade kaptenitel.

12. Lootsiks soovijad peavad enne õppima asumist läbima tervisekontrolli.


Palun vasta kõikidele küsimustele!