Loomaarst

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Loomaarst saab spetsialiseeruda väike- või suurloomaarstiks

2. Loomaarsti ülesandeks on:

3. Loomaarst saab töötada ainult volitatud loomaarstina.

4. Loomaarst kasutab oma töös:

5. Loomaarstina töötamiseks piisab tavalisest meditsiinialasest haridusest.

6. Väikeloomaarst töötab ainult kella 8-17.

7. Loomaarsti töö eeldab:

8. Loomaarstiks tuleb õppida 6 aastat.

9. Paljud loomade haigused on samad mis inimestelgi.

10. Loomaarst võib leida tööd ravimite tootmise ja turustamisega tegelevas ettevõttes.

11. Volitatud loomaarstil ei ole õigust sekkuda, kui loomade kasvatamisel rikutakse loomakaitsenõudeid.

12. Suurloomaarsti töö on liikuvama iseloomuga, kui väikeloomaarstil.


Palun vasta kõikidele küsimustele!