Logopeed

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Logopeedina töötamiseks piisab koolituse läbimisest.

2. Tavaliselt kuulub logopeed ka suurte firmade koosseisu, et õpetada tippjuhte soravamalt avalikkuses kõnelema.

3. Logopeedil tuleb tunda laste arenguetappe.

4. Logopeedil peaksid olema head teadmised:

5. Logopeed paneb kõik tema poole pöörduvad inimesed selgelt, soravalt ja konarusteta rääkima.

6. Logopeedi tööpäevast enam-vähem pool kulub klientidega tegelemiseks, teine pool paberitööks, tehtu analüüsiks ja edasise tegevuse planeerimiseks.

7. Logopeedi ülesannete hulka kuulub:

8. Logopeedil tuleb suhelda teiste spetsialistidega.

9. Logopeedi töö on füüsiliselt väga kurnav.

10. Logopeed võib tegeleda ühe sessiooni ajal ka mitme patsiendiga korraga.

11. Logopeed parandab inimeste suulist, kirjalikku ja kunstilist eneseväljendust.

12. Logopeedi tööle lähedased ametid on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!