Logistik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Logistiku töö peamiseks eesmärgiks on tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpordikorraldamine.

2. Logistiku elukutsele lähedased ametid on:

3. Logistiku töös ei lähe arvutit eriti vaja.

4. Logistikul on reeglina kindel sissetulek.

5. Eestis saab logistikuks õppida ainult kutsekoolides.

6. Logistiku töö võib olla vaimselt üsna koormav.

7. Isikuomadustest tulevad logistikule kasuks:

8. Logistiku töös ei oma ajakulu ülesannete täitmisel kuigi suurt tähtsust.

9. Logistik peab oskama võõrkeeli.

10. Logistiku põhilised tööülesanded on:

11. Logistik ei osale ettevõtte arendustegevuses.

12. Nõudlus logistikute järele on suur.


Palun vasta kõikidele küsimustele!