Lennujuht

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Lennujuht koostab lennukite sõiduplaane.

2. Lennujuht on pidevas raadioühenduses õhu- sõiduki piloodiga.

3. Lennujuhi ülesandeks on:

4. Lennujuhina võivad töötada ainult mehed.

5. Lennujuht kasutab oma töös:

6. Lennujuht ei tohi kanda prille.

7. Lennujuhiks saab õppida ka välismaal.

8. Lennujuhi töö nõuab:

9. Lennujuhil tuleb pidevalt arstil oma tervist kontrollida lasta.

10. Lennujuhti kutsutakse ka lennuinformaatoriks.

11. Lennujuhitöö on meeskonnatöö.

12. Lennujuht peab omama ettekujutust piloodi tööst ja õhusõiduki käitumisest lennu erinevatel etappidel.


Palun vasta kõikidele küsimustele!