Lasteaiaõpetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Lasteaiaõpetaja ülesannete hulka kuulub:

2. Lasteaiaõpetaja kujundab lapsel esmased suhtlemis-, õpi- ja koostööoskused.

3. Lasteaiaõpetajana saavad töötada ainult need inimesed, kes on kõrgkoolis õppinud eelkoolipedagoogikat.

4. Lõunauinaku ajal laseb ka lasteaiaõpetaja mõneks ajaks silma looja.

5. Lasteaiaõpetajale on koolieelse lasteasutuse õppekavas kõikide tegevuste läbiviimiseks kavad ette kirjutatud ja tema ülesanne on plaanid ellu viia.

6. Lasteaiaõpetaja tööga sarnanevad ametid on:

7. Lasteaiaõpetaja peaks hästi tundma:

8. Lasteaiaõpetajal tuleb regulaarselt perearsti juures käia.

9. Hea lasteaiaõpetaja on tulemuste saavutamise nimel eranditult väga range ega salli mingit vastuvaidlemist.

10. Lasteaiaõpetajal on natuke pikem puhkus kui enamikel teistel töökohtadel.

11. Lasteaiaõpetaja veedab terve tööpäeva rühmaruumides.

12. Lasteaiaõpetaja töötab lastekodus.


Palun vasta kõikidele küsimustele!