Lapsehoidja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Lapsehoidjale tulevad kasuks matemaatiline võimekus ja orienteerumine majandusmaailmas.

2. Lapsehoidja töötasu oleneb:

3. Lapsehoidja üks tähtsamaid ülesandeid on lapsega õppetükke läbi viia.

4. Lapsehoidjatööle lähedased ametid on:

5. Lapsehoidja töö on istuv.

6. Hea lapsehoidja armastab lapsi.

7. Lapsehoidjad töötavad:

8. Lapsehoidjana saab töötada ainult kõrgharidusega isik.

9. Lapsehoidja töötab ainult õhtuti või nädalavahetuseti, kui lasteaiad juba suletakse.

10. Lapsehoidja peab olema vastutustundlik, usaldusväärne.

11. Lapsehoidjatöö on reeglina rutiinne.

12. Lapsehoidja peaks jälgima, et tema töökeskkond ja -vahendid oleksid lastele ohutud.


Palun vasta kõikidele küsimustele!