Laotöötaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Laotööd võib proovida ka koolitöö kõrvalt.

2. Laotöötajal on suur vastutus.

3. Laotöötaja ei vaja erialaseid teadmisi.

4. Laotöötajal on vaja füüsiliselt jõudu.

5. Laotöötaja peab oskama võõrkeeli.

6. Laotöötaja üheks töövahendiks on arvuti.

7. Laotöötajal pole eriti karjäärivõimalusi.

8. Laotöötaja peab olema hea suhtleja.

9. Laotöötaja saab tööd ainult linnas.

10. Kui laotöö pakub huvi, võiks lemmikainete hulka kuuluda...

11. Laotöötajal on...

12. Laotöötaja on loomu poolest...


Palun vasta kõikidele küsimustele!