Lamekatusekatja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Lamekatusekatja ehitab katuseid.

2. Lamekatusekatjaks õpitakse kutseõppeasutustes üldehituse erialal.

3. Lamekatusekatjaks saab ka ilma erialase koolihariduseta töö käigus.

4. Katuskatja peab tööl kandma:

5. Lamekatusekatja tegeleb katuste remondiga.

6. Lamekatusekatja kutseoskusteks on:

7. Lamekatusekatja peab järgima ohutusreegleid.

8. Lamekatusekatja töötab:

9. Lamekatusekatja ülesanne on ka korstnapühkimine.

10. Lamekatusekatja üks olulistest tööriistadest on gaasipõleti.

11. Lamekatusekatja ei tohi karta kõrgust.

12. Lamekatusekatja peab olema füüsiliselt terve.


Palun vasta kõikidele küsimustele!