Laevamehaanik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Laevamehaaniku peamisteks tööülesanneteks on näiteks laeva haalamisoperatsioonide teostamine, sageli ka laeva lastimise ja lossimise teostamine ning lasti kinnitamine ja lahtivõtmine.

2. Amet eeldab erialast kutseharidust.

3. Laevamehaaniku töökeskkond on vaikne ja rahulik.

4. Hea tervis ei oma laevamehaaniku ametis tähtsust.

5. Laevamehaaniku töös tuleb kokku puutuda ka dokumentide täitmisega.

6. Ta peab olema valmis tagama ka laevapere turvalisust.

7. Laevamehaanikul on kerge erialast tööd leida.

8. Laevamehaanik töötab enamasti 40 tundi nädalas ning kindlatel kellaaegadel.

9. Laevamehaaniku peamised tööülesanded on:

10. Laevamehaaniku ametile sarnased ametid on:

11. Laevamehaanikutel on kindel tööriietus.

12. Laevamehaanikuna töötades ei pea ööseks laeva jääma.


Palun vasta kõikidele küsimustele!