Laevakapten

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Laevakapteni peamisteks ülesanneteks on tagada laevamehhanismide tõrgeteta ja ohutu töö ning tehniline hooldus.

2. Kokku tuleb puutuda merehaigusega.

3. Laevakapten töötab oma kabinetis.

4. Laevakapteni ametis ei ole hea tervise olemasolu kuigi tähtis.

5. Laevakapteni ametiga kaasnevad laevas mitmed soodustused.

6. Laevakapteniks saab õppida ka mitmete gümnaasiumite merendusklassides.

7. Laevakaptenil on kerge erialast tööd leida.

8. Laevakapten töötab enamasti 40 tundi nädalas ning kindlatel kellaaegadel.

9. Laevakapteni peamised tööülesanded on:

10. Laevakapteni töökohaks on:

11. Laevakaptenil on kindel tööriietus.

12. Laevakaptenina töötades ei pea ööseks laeva jääma.


Palun vasta kõikidele küsimustele!