Laborianalüütik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Laborianalüütik peab kindlasti omama kõrgharidust.

2. Laborianalüütikuna töötades pole vaja klientidega suhelda.

3. Laborianalüütiku ülesandeks on:

4. Laborianalüütiku töö on tervistkahjustav.

5. Laborianalüütik peab oma töös:

6. Laborianalüütik saab varem pensionile kui teised töötajad tööturul.

7. Ümberlükkamiskatse on üks uuringumeetoditest, mida laborianalüütik võib läbi viia.

8. Laborianalüütiku töö nõuab:

9. Laborianalüütiku töötasu sõltub üldjuhul teostatud analüüside arvust.

10. Laborianalüütikul tuleb mõnikord olla tööl ka nädalavahetustel.

11. Iga analüüsi läbiviimiseks on laborianalüütikul olemas tööjuhend.

12. Laborianalüütiku ülesandeks on ka uute analüüsimeetodite väljatöötamine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!