Kutseõpetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kutseõpetaja käib ettevõttes õpilaste tööpraktikat juhendamas.

2. Reeglina kutseõpetaja töö füüsilist pingutust ei nõua.

3. Õpetamisele lisaks osaleb kutseõpetaja õppenõukogudes, tööalastel nõupidamistel.

4. Kutseõpetajalt eeldatakse töökogemust õpetataval erialal.

5. Lisaks õppetöö läbiviimisele võib kutseõpetaja kohustuste hulka kuuluda:

6. Kutseõpetaja kindel tööaeg on kella kaheksast viieni, esmaspäevast reedeni.

7. Kutseõpetaja töötab tavaliselt:

8. Kutseõpetaja töötasu sõltub sellest, kui suur on rühm, keda ta õpetab.

9. Kutseõpetaja peaks oma eriala hästi tundma ja end muudatustega kursis hoidma.

10. Kutseõpetaja tööaeg on 35 tundi nädalas.

11. Kutseõpetaja vajab häid teadmisi:

12. Kutseõpetaja kasutab tööks ainult tüüpilisi õpetamise vahendeid – konspektid, raamatud, arvuti.


Palun vasta kõikidele küsimustele!