Kunstnik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Töö vabakutselise kunstnikuna tagab pideva sissetuleku.

2. Tänapäeval piisab andekusest, et saada heaks kunstnikuks.

3. Tulevasele kunstnikule tuleb kasuks kunstikoolides ja loovringides osalemine.

4. Valdavalt peavad kunstnikud oma töid ise müüma.

5. Kunstniku ameti pidamine nõuab enamasti suuri kulutusi.

6. Kunstniku amet nõuab peale kunstiande olemasolu ka professionaalseid teadmisi ja oskusi.

7. Kujutava kunsti liigid on:

8. Kunstniku töö on sageli üksluine ja liialt reeglitega piiritletud.

9. Kunstnik võib töötada:

10. Kunstniku elukutsele lähedased ametid on:

11. Vabakutseline kunstnik võib oma tööaega vabalt valida.

12. Kunstnikel on võimalik taotleda stipendiume ainult Eesti Kunstnike Liidu kaudu.


Palun vasta kõikidele küsimustele!