Koostelukksepp

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Koostelukksepp tegeleb metallkoostude koostamisega.

2. Koostelukksepaks saab õppida erinevates kõrgkoolides.

3. Üldhariduskoolis tuleb tulevasele koostelukksepale kasuks tööõpetuse tundides osalemine.

4. Koostelukksepp töötab tavaliselt autoremonditöökojas.

5. Koostelukksepana on Eestis raske tööd saada.

6. Koostelukksepaks saavad õppida ka tugeva nägemispuudega inimesed.

7. Koostelukksepp kannab spetsiaalseid tööriideid.

8. Koostelukksepa töös läheb vaja keevitustööde oskust.

9. Koostelukksepa tööülesannete hulka kuulub:

10. Koostelukksepale on vajalikud teadmised:

11. Koostelukksepad töötavad enamasti öösiti.

12. Koostelukksepa töös tulevad kasuks järgmised isikuomadused:


Palun vasta kõikidele küsimustele!