Kooliraamatukoguhoidja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kooliraamatukogud asuvad enamasti koolides.

2. Tavaliselt organiseerib klassidele töövihikute tellimist vastava aine õpetaja.

3. Kooliraamatukoguhoidja töös on olulised isikuomadused täpsus ja korrektsus.

4. Kooliraamatukoguhoidja töö eeldab head suhtlemisoskust.

5. Raamatukoguhoidja töö on üksluine.

6. Kooliraamatukogu on koht, kus saab:

7. Raamatukoguhoidjate töös ei lähe arvutit eriti vaja.

8. Raamatukoguhoidja töös saab hakkama vaid kõrghariduse olemasolu korral.

9. Raamatukoguhoidja töö ei nõua füüsilist pingutust.

10. Kooliraamatukoguhoidja töötab:

11. Kooliraamatukoguhoidja palga määrab koolides tavaliselt direktor.

12. Kooliraamatukoguhoidja töö ei sobi neile:


Palun vasta kõikidele küsimustele!