Kõnekeskuse operaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Töötamine kõnekeskuse operaatorina eeldab vastava erihariduse olemasolu.

2. Kõikide kõnekeskuste operaatorid peavad valdama vähemalt kolme võõrkeelt.

3. Kõnekeskuse töötaja ülesandeks võib olla:

4. Väike-ettevõtetes teeb kõnekeskuse operaatoriga sarnast tööd sekretär.

5. Kõnekeskuse operaatori peamised töövahendid on:

6. Kõnekeskuse operaator peab väga palju osalema erinevatel koolitustel.

7. Kõnekeskuse operaatori tööaeg sõltub graafikust, st et tuleb ette töötamist õhtuti, nädalavahetustel kui ka öösel.

8. Kõnekeskuse operaatori tööks vajalikud eeldused on:

9. Eelnev töökogemus klienditeenindajana tuleb kõnekeskuse operaatori töökohale kandideerides kasuks.

10. Kõnekeskuse operaatori töö ei ole keeruline, sest inimestega suhtlemine telefoni teel seda tavaliselt ei ole.

11. 112 telefonile vastajate töö on sarnane kõnekeskuse töötajate tööle.

12. Kõnekeskuse operaator on kui ettevõtte ”visiitkaart”.


Palun vasta kõikidele küsimustele!