Kondiiter

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kondiiter on suhkrupagar!

2. Kondiitri tööpäev on emaspäevast reedeni kl 8-17 .

3. Kondiitri peamised töövahendid on:

4. Nõuded kondiitrite tööruumidele pole kuigi kõrged.

5. Kondiitri elukutset toetavad järgmised iseloomuomadused:

6. Kondiitritele on tööriietus kohustuslik.

7. Vajalik baasharidus kondiitriks õppimisel on keskharidus.

8. Õpingute ajal on tähtsal kohal praktika.

9. Kondiitri elukutse on väljakutseid pakkuv.

10. Lähedased ametid on:

11. Kondiitri elukutsel ei ole erilisi karjääriväljavaateid.

12. Kondiitri tervislikule seisundile esitatakse kõrgendatud nõudmisi.


Palun vasta kõikidele küsimustele!