Kokk

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Koka põhiliseks töökeskkonnaks on köök.

2. Lähedased ametid on:

3. Kõrgema taseme kokkadel on tavaliselt abiline.

4. Kokaks saab Eestis vähestes koolides õppida.

5. Koka töö eeldab head tervist ja vastupidavust.

6. Koka töös on täiendõpe väga tähtis.

7. Koka peamised tööülesanded on:

8. Kokk peab keskenduma ühe kindla toidu valmistamisele.

9. Kokk peab oskama võõrkeeli.

10. Koka peamiste töövahendite hulka kuuluvad:

11. Kokkade õpe kestab üldjuhul 5 aastat.

12. Nõudlus kokkade järele on väga suur.


Palun vasta kõikidele küsimustele!