Kogudusevaimulik

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Vaimuliku töö on usutalituste läbiviimine.

2. Eestis on vaimulikuna väga raske tööd leida.

3. Kirikuõpetajad võivad olla abielus.

4. Vaimuliku töös ei ole raamatupidamisalased teadmised üldse olulised.

5. Vaimulik võib teenistustel kanda endale meelepäraseid rõivaid.

6. Vaimuliku töös tuleb kasuks ühiskonnas aktuaalsete teemadega kursisolek.

7. Kõnedefektiga on kerge vaimuliku ametit pidada.

8. Vaimulik töötab argipäeviti kella kaheksast viieni.

9. Vaimuliku erinevad ametiastmed on:

10. Vaimuliku tööd toetavateks isiksuseomadusteks on:

11. Vaimuliku töös on olulised järgmised oskused:

12. Vaimuliku töös ei ole võõrkeelte valdamine oluline.


Palun vasta kõikidele küsimustele!