Klassiõpetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Klassiõpetaja spetsialiseerub vastavalt oma oskustele kas eesti keele või matemaatika õpetamisele.

2. Klassiõpetaja amet on väga vastutusrikas.

3. Klassiõpetaja saab suvel pikemalt puhkusel mõnuleda nagu lapsedki.

4. Õpetajatööle aitab kaasa:

5. Erinevalt lastest on õpetaja kodustest ülesannetest prii.

6. Lähedased ametid:

7. Klassiõpetaja töötab raamatute, töövihikute ning konspektidega ja muid töövahendeid ei vajagi.

8. Ühes ainetunnis peaks klassiõpetaja puudutama ka neid teemasid, mis tegelikult teistes ainetes pooleli on.

9. Klassiõpetaja töö on õpetada lastele tarkusi, mitte nendega suhelda.

10. Õpetajana saab hakkama igaüks, kes algkooliteadmisi vabalt valdab.

11. Klassiõpetaja võtab vanematega ühendust vaid siis, kui lapsega on mingi mure.

12. Õpetajatööd atesteeritakse. Atesteerimisel omistatavad ametijärgud on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!