Kirurg

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kirurg on arst, kes aitab patsiendil taastuda raskest haigusest.

2. Kirurg õpib ülikoolis arstiteaduskonnas:

3. Kirurg peab olema noor.

4. Kirurgi töö pole eriti raske.

5. Kirurg lahkab surnuid.

6. Kirurg kasutab opereerimise juures

7. Kirurg valmistab vajalikud vahendid operatsiooniks ette – desinfitseerib need ja paneb valmis.

8. Kirurg võib teha kõiki operatsioone.

9. Kirurgitöö nõuab:

10. Kirurg opereerib ainult hommikuti.

11. Kirurgiks sobib ainult mees.

12. Kirurgi elukutse on prestiižne.


Palun vasta kõikidele küsimustele!