Kinnisvarahooldaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Kinnisvarahooldaja töö on enamasti rutiinne.

2. Kinnisvarahooldaja töös tuleb tegeleda ka avariiolukordadega.

3. Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes tegeleb kinnisvara hindamise ja müümisega.

4. Kinnisvarahooldajad töötavad pankades.

5. Kinnisvarahooldaja peab oskama teha kõiki töid ise.

6. Kinnisvarahooldaja elukutse eeldab keskharidust.

7. Kinnisvarahooldaja töötab nii sise- kui välitingimustes.

8. Kinnisvarahooldaja töötab enamasti 40 tundi nädalas ning tööaeg on kell 8-17 või töögraafiku alusel.

9. Kinnisvarahooldaja peab olema:

10. Kinnisvarahooldaja põhilised tööülesanded on:

11. Kinnisvarahooldaja peab oskama:

12. Kinnisvarahooldaja töös on oluline vene keele valdamine.


Palun vasta kõikidele küsimustele!