Keskkonnakaitseinspektor

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Keskkonnakaitseinspektor osaleb keskkonda puudutavate seaduste loomisel. See on tema töö üks peamisi osi.

2. Keskkonnakaitseinspektorilt eeldatakse otsustusvõimet ja kindlameelsust.

3. Keskkonnakaitseinspektori töö on peamiselt istuv.

4. Keskkonnakaitseinspektori tööülesannete hulka võib kuuluda:

5. Keskkonnakaitseinspektor kannab töötades ametirõivast.

6. Keskkonnakaitseinspektoriks õpitakse töö käigus, koolituste ja mentorite toel.

7. Keskkonnakaitseinspektorit saadab väljasõitudel alati isiklik autojuht.

8. Keskkonnakaitseinspektorite kontrollvaldkonnad jagunevad:

9. Keskkonnakaitseinspektori töös on tähtis tunda õigusakte, seadusi ja normatiive.

10. Keskkonnakaitseinspektorina võivad töötada ainult mehed.

11. Keskkonnakaitseinspektor töötab ainult välitingimustes.

12. Keskkonnakaitseinspektor peaks oskama:


Palun vasta kõikidele küsimustele!