Kelner

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Alaealised noored saavad igas toitlustusettevõttes kelnerina töötada.

2. Kelner kannab oma igapäevatööd tehes töövormi.

3. Kelneri amet eeldab kutsehariduse olemasolu.

4. Kelner töötab ka öösiti.

5. Üheks kelneri töövahendiks on arvuti.

6. Kelneri töös on oluline hea tervis ning füüsiline vastupidavus.

7. Kelnerit nimetatakse ka baristaks.

8. Kelnerite tööpäevad on lühikesed.

9. Kelner leiab tööd:

10. Kelneri põhilised tööülesanded on:

11. Kelner peab tundma:

12. Kelneri töös pole hügieeninõuete täitmine kuigi tähtis.


Palun vasta kõikidele küsimustele!