Keevitaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Keevitaja töö ei nõua füüsilist pingutust.

2. Keevitaja peab omama kõrgharidust.

3. Keevitaja töö võib olla ohtlik.

4. Täpsus ei ole keevitaja töös oluline.

5. Keevitajad leiavad tööd:

6. Keevitamine on protsess, mille käigus kuumutatakse metallist detailid kokku tervikuks.

7. Keevitaja töötab puhtas ja vaikses bürooruumis.

8. Keevitamine on kõige ohtlikum keevitaja silmadele.

9. Keevitaja kannab spetsiaalset tööriietust.

10. Keevitaja ametit on võimalik õppida või kutsekvalifikatsiooni taotleda:

11. Keevitajaks saada tahtjad peaksid üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörama eesti keelele ja muusikaõpetusele.

12. Keevitaja põhiülesanded on:


Palun vasta kõikidele küsimustele!