Keemiaprotsesside operaator

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Keemiaprotsesside operaator töötab:

2. Keemiaprotsesside operaator tegeleb uute keemiatoodete väljatöötamisega.

3. Operaatori töö sobib neile, kellele meeldib vahetustega töö.

4. Operaatori tööks vajalik väljaõpe toimub töökohal.

5. Kuna töö kemikaalidega ohustab tervist, võib operaatorina töötada alates 21. eluaastast.

6. Keemiaprotsesside operaatori peab oskama:

7. Operaatori tööruumides on sageli tugev kemikaalide lõhn.

8. Keemiaprotsesside operaatori töös on vaja:

9. Allergilisel inimesel ei ole soovitatav keemiaprotsesside operaatorina töötada.

10. Keemiaprotsesside operaatori töö sarnaneb plastitöötluse operaatori tööga.

11. Keemiaprotsesside operaatorina võib töötada ainult kõrg- või kutsekeskharidusega inimene.

12. Üle poole keemiatööstuse ettevõtetest asub Lääne-Virumaal.


Palun vasta kõikidele küsimustele!