Keeletoimetaja

Vali õige vastus! Variantidega küsimustel võib olla mitu õiget vastust.

1. Keeletoimetaja ülesanne on korrastada teiste kirja pandud mõtteid ja ideid.

2. Keeletoimetaja üks võimalik töökoht on ministeerium.

3. Keeletoimetaja:

4. Kui autori tekstis on mõni mõttekäik arusaamatu (segaselt sõnastatud), siis jätab keeletoimetaja selle lõigu tekstist välja.

5. Keeletoimetaja abivahendiks on õigekeelsussõnaraamat.

6. Keeletoimetaja töös on vaja:

7. Keeletoimetaja saab oma töötempo ja tööaja ise määrata.

8. Keeletoimetajaga sarnased ametid on:

9. Keeletoimetaja erialal õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad.

10. Kirjastuses tööleasumiseks on vajalik kutsetunnistuse olemasolu.

11. Keeletoimetajale tuleb kasuks suur lugemus.

12. Vajadus kirjastustöötajate (sealhulgas keeletoimetajate) järele kasvab lähiaastatel oluliselt.

13. Keeletoimetaja peab olema kursis keelenormi muudatustega.

14. Heaks keeletoimetajaks saamiseks piisab filoloogiharidusest.


Palun vasta kõikidele küsimustele!